EigenWijsjes
coachingkaarten
zelfvertrouwen

leer postief denken!

€ 9,98 (incl. 21% btw)
ISBN 978-90-807593-12

direct bij co-auteur:
Lo van Beers

Leer positief denken!

coachingkaartjes, leuke verrassende kaartenset
52 bouwstenen voor meer zelfvertrouwen
voor kinderen van 6 tot 106

Ik kan het!  Ik zeg wat ik voel!  Ik mag anders zijn!
Denk positief! Trek jouw persoonlijk EigenWijsje, jouw focus voor dat speciale moment, die dag of week. De korte krachtige zin geeft je een steuntje in de rug en versterkt je zelfvertrouwen. EigenWijsjes zijn een speelse aanzet tot een beter zelfbeeld, bewustzijn en zelfvertrouwen.
4 Eigenwijsjes op een rij

Op ieder EigenWijsje staat een positieve korte krachtige zin met een bijpassend ondersteunend plaatje. Eigenwijsjes vergroten je zelfvertrouwen en helpen je om positief te leren denken.

WANNEER ?

• Je voelt je onzeker? Je hebt een moeilijk moment? Je hebt behoefte aan een positieve helpende gedachte?
> Trek dan jouw EigenWijsje voor dat moment.

• Je hebt behoefte aan een motto / focus voor de dag?
> Trek dan jouw EigenWijsje speciaal voor die dag.

• Je wilt leren om positiever en met meer zelfvertrouwen in het leven te staan?
> Gebruik dan één kaartje, één EigenWijsje voor één hele week. Met de 52 kaartjes kom je zo het jaar helemaal rond!

aanwijzing of tipNeem  ruim de tijd om de kracht van de zin te voelen, te ervaren en je eigen te maken.
EigenWijsje: ik neem de tijd die ik nodig heb
Wanneer er voldoende aandacht wordt besteed aan één EigenWijsje kunnen de kinderen de korte en krachtige ik-zinnen goed in hun achterhoofd prenten. Deze helpende gedachte kunnen in allerlei situaties heel goed van pas komen.

HOE ?

Schud de kaartjes en leg ze met de achterkant naar boven. Concentreer je op het kaartje dat je gaat trekken: jouw persoonlijke EigenWijsje voor dat moment, die dag of week. De woorden op het kaartje houd je in gedachten. De illustratie kan daarbij helpen. Je zult merken dat het zinnetje op vele momenten goed te gebruiken is en daarbij een steuntje in de rug geeft.

Op een gegeven moment zijn dit allemaal jouw EIGEN en WIJZE woorden geworden!
eigenwijsje: ik ben wijs

• gebruik THUIS

EigenWijsjes Thuis

xxx

EigenWijsje van de WEEK

LAAT JE VERRASSEN! Begin de week positief!
Bijvoorbeeld iedere maandagochtend voor het hele gezin!
• Iedereen trekt zijn eigen kaartje, zijn eigen positieve zin, zijn eigen ik-boodschap, helpende gedachte of focus voor de week.
Hang de getrokken EigenWijsjes duidelijk zichtbaar op, bijvoorbeeld bij de eettafel. Je kan elkaar zo af en toe even herinneren aan het persoonlijke EigenWijsje van de week.

Vertel en vraag: “Wanneer of in welke situaties kwam jouw EigenWijsje van pas vandaag?”
xxx

EigenWijsje van de DAG

Begin iedere dag positief!
• Iedere ochtend trek je een nieuw kaartje van de bovenkant van de stapel. De stapel rond. Leg het getrokken EigenWijsje van de dag zichtbaar op een plaats waar je vaak langskomt overdag. Je wordt op deze manier vaak herinnerd aan jouw motto van die dag!
Je kunt het EigenWijsje natuurlijk ook de hele dag meenemen in je portemonaie, in je broodtrommeltje, tas of jaszak. Bewaar het EigenWijsje van de dag op een plaats waar je het gedurende de dag vaker tegen zult komen.
EigenWijsje: ik kan het
xxx

EigenWijsje in het voorbij gaan!

• Trek een EigenWijsje gewoon als je er even zin in hebt.
Leg alle kaartjes met de achterkant naar boven in een mooi mandje en zet dat neer op een plaats waar je af en toe langs loopt. Het mandje kun je bijvoorbeeld bij de voordeur zetten.
xxx

EigenWijsje voor het slapen gaan!

• Trek een kaartje en leg het onder je hoofdkussen voordat je gaat slapen. Bedenk in welke situaties dit EigenWijsje je goed kan gaan helpen. Maak daar dan een mooie positieve droom van! 🙂
xxx

Kies zelf een EigenWijsjes!

• Heb je zelf even een steuntje in de rug nodig?
> Kies dan een EigenWijsje dat je op dat moment goed kunt gebruiken.

• Heeft iemand anders even wat extra aandacht nodig?
> Zoek dan in de stapel het geschikte EigenWijsje en geef dat EigenWijsje aan de ander.
xxx

EigenWijsje als opening voor een gesprek

• Zoek je een manier om een (“moeilijk”) onderwerp bespreekbaar te maken?
> Kies dan zelf een EigenWijsje! Zoek in de stapel een toepasselijk EigenWijsje en geef het aan de persoon.
xxx

Geef een EigenWijsje mee als verrassing!

• Als ondersteuning kun je iemand een EigenWijsje meegeven.
> Verras je kind bijvoorbeeld met een EigenWijsje in het broodtrommeltje of in de agenda.
xxx

Stuur een EigenWijsje via de whatsapp!

• Kies een EigenWijsje en maak daarvan een foto. Stuur dit als ondersteuning op via de whatsapp.

• gebruik op SCHOOL

EigenWijsjes in de KLAS

xxx

Start in de ochtend

• Iedere ochtend wordt de stapel weer opnieuw geschud.
Ga bij de deuropening staan en verwelkom ieder kind met een EigenWijsje. Het EigenWijsje mag meegenomen worden en open of gesloten (naar keuze van het kind) op de hoek van de tafel worden gelegd. Beslis zelf of er direct na het trekken van een kaartje al gelegenheid is om even kort iets te bespreken over het getrokken EigenWijsje.

Gedurende de dag kun je af en toe een “EigenWijsjes-MOMENTJE” inlassen:
> Wie wil of kan wat vertellen over zijn getrokken EigenWijsje van de dag?
> Wanneer komt/kwam dit EigenWijsje goed van pas?
> Wanneer (in welke situatie) zou dit EigenWijsje als helpende gedachte, nog meer kunnen helpen?

> TIP Gebruik voor de aankondiging van het EigenWijsjesmomentje een herkenbaar speciaal belletje of een ding-dong-geluidje of kies een deuntje op je smartphone.

xxx

Begin iedere dag positief!
De stapel rond

• Iedere ochtend (of week) komt een nieuw kaartje weer zichtbaar bovenaan de stapel. Dit is het motto van die dag (of week) voor alle kinderen. Trek telkens de bovenste kaart van de stapel. Zo komen ze allemaal een keer aan bod. Er zijn 52 kaartjes.

xxx

Estafette

• Trek een EigenWijsje om iemand anders een positieve boodschap mee te geven. Trek hiervoor eerst drie kaartjes uit de stapel. Bekijk alle drie de EigenWijsjes en kies daaruit één kaartje om aan iemand te geven in de klas die dat Eigenwijsje die dag goed zou kunnen gebruiken. Leg uit waarom je denkt dat dit EigenWijsje de ander zou kunnen helpen. Praat erover! Degene die een kaartje ontvangen heeft is daarna of een volgende keer aan de beurt om een kaartje te trekken voor de volgende enz.

xxx

Kringgesprek

• Iedereen in de kring trekt een kaartje. Vertel om de beurt welk EigenWijsje jij hebt getrokken. Waarom denk je dat jij het goed zou kunnen gebruiken. Of wat kan je over dat Eigenwijsje vertellen?
• Iedereen trekt twee kaartjes. Geef één van die twee Eigenwijsjes aan degene die naast je zit. Vertel daarbij waarom je denkt dat die ander juist dat Eigenwijsje heel goed zou kunnen gebruiken? Of je legt uit waarom je vind dat die ander dit Eigenwijsje helemaal niet nodig heeft en het ook door mag geven aan de volgende.
• Eén kaartje wordt getrokken en hardop voorgelezen. Laat iedereen ook de illustratie erbij zien. Wie wil of kan wat vertellen over dit kaartje?

xxx

Uitgangspunt voor een werkvorm

• trek een EigenWijsje en gebruik dat als onderwerp om een tekening over te maken.
• trek een kaartje en gebruik dat als thema om een verhaaltje over te schrijven.

xxx

Kijk en kies zelf. Laat zelf een EigenWijsje uitzoeken!

• Goed gewerkt, je best gedaan of gewoon een steuntje in de rug nodig? Kies zelf! Kijk in de open stapel en kies het EigenWijsje dat je op dat moment zelf het liefste wil hebben.
• Praten met je klasgenoten. Kies een EigenWijsje en bespreek/motiveer jouw keuze.

> TIP Maak eventueel eerst een voorselectie van een aantal kaartjes. Selecteer op leeftijdsbegrip en/of de specifieke sociaal-emotionele problematiek.

• EN VERDER…

TIPS…

EigenWijsjes kunnen verder ook ingezet worden in allerlei één op één coachingsessies door de kindercoach, therapeut of remeadial teacher. Hierbij kan het van belang zijn dat er door de therapeut/remedial teacher alvast een voorselectie gemaakt wordt van een aantal kaartjes. Selecteer op leeftijdsbegrip en/of de specifieke sociaal-emotionele problematiek.

Een stapel ‘op maat’
• Selecteer een aantal kaarten en maak zo een stapel op maat die aansluit bij de problematiek van het betreffende kind. Er kunnen namelijk situaties zijn waarbij sommige zinnetjes beter nog even achterwege kunnen blijven. Doormiddel van een speciale selectie kan er ook een bepaalde sturing gegeven worden die juist voor de situatie van het kind positief kan werken.

Kijk en kies zelf. Zoek er zelf eentje uit!
• Kies zelf een toepasselijk EigenWijsje uit de stapel om mee te geven als motto voor de komende tijd! Begin en/of eindig een bijeenkomst met een EigenWijsje.
• Laat een EigenWijsje trekken als aanleiding voor een gesprek of een werkvorm. Als afsluiting van een gesprek of werkvorm kan een EigenWijsje doorwerken als een goede bevestiging op een positief gevoel.

Maak je eigen EigenWijsje!
> De Special Edition EigenWijsjes bevat diverse  werkvormen om zelf aan de slag te gaan om je eigen EigenWijsjes te maken.

• REACTIES

S I T U A T I E S – waarin EigenWijsjes gebruikt werden

Ik ontmoet allemaal vrolijke mensen!

• Mijn zoon van 12 jaar kwam ’s avonds z’n bed uit. Hij zag allemaal enge monsters als hij zijn ogen dicht deed. Het is ook een spannende tijd voor hem nu hij bijna naar de middelbare school gaat. We hebben een tijdje gepraat over bang zijn en hoe je hoofd dat soms kan laten zien met allerlei monsters. Maar ze bleven toch komen. ‘Zal ik even de EigenWijsjes voor je halen, zodat je een kaartje voor je dromen kan trekken?’ vroeg ik uiteindelijk. ‘Ja.’ zei hij met een klein stemmetje. Overdag hoeft hij geen kaartje, want daar vind hij zichzelf toch wel al te groot voor. Ik ontmoet allemaal vrolijke mensen! trok hij. ‘Ha, grappig, huh… die benen? Ik zie nu allemaal grappige monsters.’ zei hij.

En … Met een big-smile draaide hij zich uiteindelijk lekker om en ging heerlijk slapen.

Ik mag nee zeggen!
en… Ik mag boos zijn!
• Mijn dochter (12 jaar) was samen met haar vriendinnetje een dansje aan het oefenen voor koninginnedag. Er was een klein stukje in het dansje wat haar vriendin dan weer goed en dan weer fout deed. Zij wou dan ook dat stukje vervangen met andere danspasjes, omdat ze zich dan wat zekerder voelde van zichzelf. Mijn dochter vond dat haar vriendin nog harder moest oefenen, want als ze eenmaal meer oefende dan kon ze het best wel! Zo doet zij dat zelf immers ook altijd. Maar haar vriendin weigerde. Ik kwam de kamer binnen met het mandje met de EigenWijsjes. ‘Trekken jullie maar een kaartje’, zei ik. Haar vriendin trok als eerste een kaartje: Ik mag nee zeggen! Zichtbaar tevreden, legde ze het kaartje met een smak neer. ‘Zo!’ zei ze, en keek mijn dochter uitdagend aan.

Met een boos gebaar trok mijn dochter ook een kaartje: Ik mag boos zijn!En zeer triomfantelijk legde ze het kaartje neer, als of ze een troefkaart in haar handen had. Daarna schoten ze allebei in de lach en hebben we er nog even over gepraat. Het dansje werd aangepast en werd fantastisch!

• Ik heb zelf de kaartjes ook thuis en ze zijn errrugh leuk. Mijn kinderen mogen ook graag een kaartje trekken en laatst was er een vriendje over de vloer die ook een kaartje moest trekken. We hadden afgesproken het vriendje mocht eerst, daarna mijn zoontje en daarna mijn dochter. Ik was met het vriendje bezig met uitleggen en mijn dochtertje “Ik wil ook mamma” Ik netjes uitleggen dat ze op haar beurt moet wachten. Dametje wordt ongeduldig ” Ik ook mama” roept ze heel luid. Daarna met mijn zoontje aan de gang voor uitleg. Dochter wordt boos “Mama IK OOK. MAMA!” Vertel geduldig dat we om de beurten gaan en zij ook aan bod komt. Dochter bijna huilend: “MAMA, MAMA!!!, MAMA!!!!!, IK WIL EEN KAARTJE TREKKEN.” Eindelijk is ze aan de beurt en trekt haar kaartje, wat staat erop?
IK MAG BOOS ZIJN.

 Ik zeg duidelijk wat ik bedoel!

• De kaartjes liggen bij mij thuis in een bakje op de eettafel. Mijn zoon van 17 vind de meeste kaartjes maar niks, want wat kan je ermee, zegt hij vaak. Maar toch pakt hij af en toe een kaartje, vandaag het kaartje: Ik zeg duidelijk wat ik bedoel. ‘Nou, weer zo’n nietszeggends kaartje, ik kan er niks mee en eigenlijk wil ik het ook niet, ik hou niet zo van dat gepraat, snap je wat ik bedoel?’ ‘Ja’, zeg ik, ‘je boodschap is heel duidelijk, je zegt duidelijk wat je bedoelt’. 🙂

xx
xx
R E A C T I E S – bij het trekken van een kaartje

Ik kan het!
• Als ik denk: ‘Ik kan het!’ dan ga ik het proberen en doe ik meer mijn best. Als ik bij turnen iets doe en als ik dan denk: ‘Ik kan het!’ lukt het meestal ook en als het niet lukt probeer ik het gewoon nog een keer.
Nikki 11 jaar
xx
xx
• Meestal ben ik heel voorzichtig en durf ik nieuwe dingen niet zo goed. Nu ik dit kaartje getrokken heb durf ik meer te proberen.
Marlies 12 jaar
xx
xx
Ik trek het geluk naar mij toe!
• Yes, ik hoef geen nieuw kaartje meer hoor.
Cas 9 jaar
xx
xx
 Ik mag fouten maken!
• Gelukkig, dat is nou net het kaartje wat ik nodig heb. Ik doe altijd alles veel te precies omdat ik vaak bang ben om fouten te maken. Met dit kaartje kan ik misschien wat vriendelijker voor mezelf zijn.
Peter 15 jaar
xx
xx
Ik ben trots op mezelf!
• Als ik iets heb gedaan wat ik eerst nog niet zo goed kon, dan vind ik dat wel knap. Vandaag heb ik niet zoveel bijzonders gedaan, misschien is het kaartje wel voor morgen bij turnen. Want vorige week was ik heel trots op mezelf, omdat ik toen veel dingen heb geleerd die ik eerst nog niet kon.
Nikki 11 jaar
xx
xx
 Ik ben precies goed zoals ik ben!
• Dit is nu al de derde keer dat ik dit kaartje trek. Eigenlijk vind ik mezelf veel te dik als ik in de spiegel kijk. Maar ja… misschien is dat ook helemaal niet zo erg.
Fatima 48 jaar
xx
xx

>>>  Als leerkracht van groep 6/7 werk ik sinds dit schooljaar met Eigenwijsjes. Er zitten een aantal kinderen voor de tweede keer in mijn groep, waaronder ook één jongen, ik noem hem even Bas. Bas is heel verlegen, durft niet voor een groep mensen te staan en iets voor te dragen. Dit heeft hij nog nooit gedaan. Nu had hij een mooi verhaal geschreven en ik zou willen dat hij dit tijdens de schoolviering voorlas. Die week kreeg hij van mij het kaartje:
Ik durf het, ook al voel ik mijzelf verlegen !
Ja hoor, Bas durfde en hij las voor 200 kinderen zijn verhaaltje voor. Geweldig!
Juf Claire

>>>  Als leerkracht van groep 6, 7, wil ik graag de ervaring met jullie delen. Ik werk nu 2 jaar met deze kaartjes en met succes. Iedere maandag trekken de leerlingen een kaartje en vullen hun eigenwijsje in op hun weekagenda. Zo heb ik als leerkracht te allen tijde zicht op hun eigenwijsje, maar ook kunnen zij zelf zien welk eigenwijsje voor hen van toepassing is voor deze week. Het is nu zelfs zo dat de leerlingen zijn teleurgesteld wanneer ik de eigenwijsjes per ongeluk thuis heb laten liggen. Hieronder enkele punten die met sprongen vooruit zijn gegaan en van groot belang zijn voor het goed functioneren van een groep.
• Er is veel meer wederzijds respect gekomen;
• Er is bijna geen ruzie in de klas: een veilig klimaat;
• Kinderen verwijzen naar elkaars EigenWijsje, waardoor meer cohesie in de groep;
• Onzekere kinderen hebben meer zelfvertrouwen gekregen;
• Er is meer assertiviteit.

kortom: geweldig!!!
Ellen Sonnemans, leerkracht Basisschool “De VeenSter” (Veenhuizen)

>>>  De EigenWijsjes worden veel gebruikt door het APS (Utrecht) Onderwijskundig medewerker/trainer Marjan van Roozendaal beschrijft een situatie waarbij haar stagaire de EigenWijsjes heeft gebruikt …

• • • Een stagiaire wil zijn klas goed leren kennen. Het is de eerste dag dat hij groep 6 de hele dag begeleidt. Hij vindt het belangrijk dat kinderen over zichzelf nadenken en dat ook met andere kinderen durven te delen. Twee vliegen in één klap, denkt hij. Ik krijg een goed beeld van de individuele leerlingen en ik help ze met hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen. Hij heeft een stapel kaartjes bij zich en zegt: “Op deze kaartjes staan zinnen. Zinnen die iets positiefs zeggen over mensen. De kaartjes heten: EigenWijsjes.”
De stagiaire gaat bij de eerste leerling in de kring staan en zegt:  ”Ik houd ze blind voor je gespreid en jij pakt er blind één kaartje uit. Lees het voor jezelf, laat het nog niet aan anderen zien.” Zo loopt hij de hele kring rond. Dan zegt hij: “Je hebt nu zelf een kaartje gepakt, de zin die erop staat klopt voor jou, in ieder geval vandaag!” Hij loopt naar een leerling toe en zegt:  “Leg eens aan de klas uit waarom het kaartje bij jou past?” En zo doet hij dat met elke leerling.

Er ontstaan ontroerende verhalen. Een beetje schuchter vertelt een leerling:
“Ik heb het kaartje: ‘Ik mag een eigen mening hebben’ gepakt. Er staat een haas bij getekend met heel eigenwijs de handen in de zij. Nou, ja, eigenlijk vind ik het lastig om in de klas te zeggen wat ik vind, ik houd mijn mening liever voor mezelf. Ik zal het toch meer proberen!“
Of een ander: “Ik heb het kaartje met een schildpad op een skateboard. Daar staat bij: Ik zet door! Nou, dat klopt helemaal voor mij. Ik vind wel eens iets moeilijk, maar ik blijf doorgaan.“

Aan het eind van de dag haalt de stagiaire de kaartjes weer op en vraagt aan een paar leerlingen: “En? Werkte het kaartje?” Er ontstaat weer een levendig gesprek…

• • • lees het volledige artikel: Wij zijn EigenWijs!
Marjan van Roozendaal: onderwijskundig medewerker/trainer, APS Utrecht

>>>  De EigenWijsjes zijn ook bij ons in het ziekenhuis een groot succes. Ze liggen standaard voor het pakken op mijn werkkamer. Op mijn afdeling is het inmiddels de gewoonte om iemand een kaartje te laten trekken als het even allemaal tegen zit en iemand een oppepper kan gebruiken. Soms doen we zomaar een rondje EigenWijsjes voor de pret. Ik heb ze ook een keer meegenomen naar de kinderartsen en die wilden toen ook de kaartjes kopen. Ook de ouders die met hun kinderen bij ons komen willen vaak de kaartjes kopen. Erg aanstekelijk en heerlijk positief!
Hartelijke groet, Sandra Veenstra, Kinder- en jeugdpsycholoog, St. Elisabeth ziekenhuis

>>>  De EigenWijsjes vliegen op mijn trainingen met docenten in het voortgezet onderwijs de deur uit en ik heb er zelf ook het grootste plezier in ze zelf tijdens die trainingen te gebruiken. Ik kreeg de volgende reacties van docenten in het voortgezet onderwijs die met de coachingkaartjes  EigenWijsjes werken:
• Ik geef ze zo’n kaartje en laat ze die een week bij zich dragen. Het levert altijd heel veel op.
• Prachtig om te zien hoeveel de leerlingen ermee doen.
• Op het moment dat ze twijfelen geven die kaartjes hen vaak een zetje in de juiste richting.
• Het helpt hen over drempels heen.
• Faalangstige leerlingen ontkennen vaak hun eigen invloed. Deze kaartjes leren hen die weer te nemen.
• Vaak merk je dat ze in het begin iets hebben van ‘het zal wel’, maar die tekst blijft hangen en ze doen er meestal wel iets mee.
• Op een gegeven moment gaan ze er zelf om vragen. En moet ik er ook een trekken van hen.
• Laatst vertelde een ouder me, dat haar dochter er thuis ook mee aan het werk ging.
• Ik ga in de klas met de kaartjes rond, laat hen er één trekken. Ze mogen één keer ruilen als ze er weinig mee kunnen.
• Ik geef trainingen sociale vaardigheden. Met name bij assertiviteit komen ze goed van pas.
• Ik wil ook een doosje voor mijn eigen dochter.
• Ze vinden die tekeningen zo leuk.

Jan Ruigrok, trainer/adviseur [KPC-groep Utrecht]

>>>  Groep 6a van de Johannesschool (en inmiddels nog 4 groepen van onze school) zijn zeer enthousiast over de EigenWijsjes. De leerlingen trekken zelf een kaartje lezen deze voor tekenen hem na en plakken de tekst voor een week op hun tafel. Bedankt namens de leerlingen en de leerkrachten van onze school voor deze postieve EigenWijsjes.
vr.gr. juf yvonne Johannesschool, Pijnacker

>>> Het eerste kind dat met de eigenwijsjes aan de gang mocht van mij, mocht uit de hele stapel die kaartjes halen die hij op zichzelf van toepassing vond. Hij bleek een reëel zelfbeeld te hebben en kon bij zijn keuzes leuke voorbeelden geven van het waarom van de keuze voor dat kaartje en hij zuchtte na afloop helemaal vergenoegd: nou dit vind ik nou eens een opkikkertje! Ik heb de set aangeschaft voor het begeleiden van bovengemiddeld slimme en tevens faalangstige leerlingen in de bovenbouw van de basisschool. Ik verwacht er veel van. Ik ben blij dat ik jullie set op het spoor ben gekomen. Ook het zelf kunnen uitbreiden van de set vind ik een leuke optie in het geheel!
Hartelijke groet, Marilène Zwetsloot, lerarenondersteuner Agnesschool IJsselstein

>> In mijn praktijk werk ik o.a. met kinderen die een verlies te verwerken hebben. Hun zelfvertrouwen heeft dan ook vaak een enorme deuk opgelopen. De Eigenwijsjes lijken mij een aantrekkelijk middel om zo nu en dan in te zetten.
W. S.

>>> Ik heb je eigenwijsjes pas in huis (gekocht in een speelgoedwinkel in Amsterdam). Ik heb een praktijk als orthopedagoog en laat sommige kinderen een Eigenwijsje kiezen wanneer ze hier behoefte aan hebben. Ze reageren zeer verrast en nemen de tijd om na te denken welk eigenwijsje bij ze past. Ik zou het ook goed kunnen gebruiken bij een sociale vaardigheidstraining. Ze zijn leuk en handzaam.
Ga zo door!T. S.

>>>  Mijn fysiotherapeute kwam aanzetten met een pakje EigenWijsjes. Ze vond het zo leuk en dacht dat het zeker iets voor mij was. Ik ben op dit moment erg bezig met mijn (over-)gewicht en vat dit soms – letterlijk en figuurlijk – erg zwaar op. Ik trok het kaartje met het ballerina-nijlpaardje “Ik ben goed in alles wat ik doe”. Toevallig… Als ik met mijn eigen spel kaartjes weer leuke dingen meemaak, mail ik ze zeker.
Groetjes, N.B.

>>>  Ik had voor deze dag het kaartje ‘Ik zeg duidelijk wat ik bedoel’ getrokken. Op school vertelde ik wat aan mijn vriendin, zei vroeg: “Wat?” En toen dacht ik aan het kaartje. En ik zei het toen heel duidelijk gewoon nog een keer.
N. R.

>>>  Ik zie op het werk steeds meer negativiteit, als je bijvoorbeeld ziek bent wordt er gereageerd van ‘Nou nu moeten wij dat gat opvullen’ i.p.v. dat ze je beterschap wensen. Soms wordt het me teveel en merk dan dat ik eigenlijk hetzelfde doe als zij, ik denk dan negatief over hun. Ik wil dit niet en trek een kaartje, en wat denk je? Ik trek het kaartje ‘Ik denk positief’. Dat had ik nu echt nodig! Het kostte me wel een beetje moeite in het begin, maar ik zit nu inmiddels weer op de rails.
M. de B, 43 jaar

>>>  Met mijn groep heb ik een sova-training gevolgd. Via een ouder kreeg ik jullie ‘emotiekaartjes’ onder ogen. Dit past natuurlijk helemaal bij het proces waar wij nu mee bezig zijn. Mijn vraag is nu of jullie me op een of andere wijze informatie kunnen geven m.b.t. materiaal wat jullie hebben over het sociaal emotionele gebied. Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Groetjes, C.

>>>  Ik zag laatst een pakje, waar een soort inzicht kaartjes voor kinderen in zaten. Daar heb ik interesse in en zou graag willen weten waar je dat kunt kopen. Zowieso ben ik wel nieuwsgierig naar jullie aanbod, aangezien ik kinderyoga geef en kinder teken therapeute ben zijn dit leuke aanvullingen.
Alvast bedankt, M. W.

>>>  Ik gebruik de EigenWijsjes af en toe in mijn zelfstandige praktijk als remedial teacher van dislectische kinderen. De kinderen die bij mij komen hebben vaak heel weinig zelfvertrouwen door de vele negatieve ervaringen die ze hebben opgelopen in bijvoorbeeld schoolsituaties. Het werkt vooral voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar heel goed. Ik merk gewoon dat een EigenWijsje ze sterkt en dat zo’n positieve stelling hen een innerlijke kracht mee kan geven. Miep Spée, Beemster

>>>  Hallo, Ik wilde graag reageren op de enige EigenWijsjes, die ik onder ogen kreeg. Ik werk bij Support in Spijkenissen als maatschappelijk werkster. (Support is een onderdeel van stichting de Lindenhof in de Stadsregio Rotterdam.) Voorheen werkte ik in een leefgroep in rotterdam in de basisschoolleeftijd. Ik ben van mening dat de eigenwijsjes enorm goed toepasbaar kunnen zijn voor kinderen in een kinderhuis. Daar kunnen ze deze eigenwijsjes goed gebruiken. Ze hebben daar ook groepsvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen gebruikte ik aan het einde een complimenten ronde voor diegene die naast je zat. Dit werkte erg goed en zeer positief. Het gebruik van de eigenwijsjes is hierop een goede aanvulling, maar ook voor de dagelijkse gang van zaken. Het zijn beschadigde kinderen die op deze manier een beter beeld krijgen over zichzelf maar ook de omgang naar anderen wordt hiermee bevorderd.
Leuk initiatief. Bedankt en vriendelijke groeten, Bianca van Scheyndel

>>>  Wat een ontzettend leuke kaartjes zijn dit. Ik heb de EigenWijsjes sinds een paar maanden in huis en mijn kinderen en ik zijn erg blij mee. Ze helpen om op verdrietige momenten, op blije momenten, we trekken er elke dag tijdens het ontbijt ieder een. Dus altijd gespreksstof en vaak mede door de kaartjes ook een vrolijk moment.
Ik gebruik de kaartjes sinds kort ook als afsluiting van de afslankgroep. Ook hier worden de kaartjes positief ontvangen en is het vaak even lachen om herkenbare situaties. Ook ben ik begonnen om een aantal franchisenemers in te werken. Deze franchisenemers geef ik ieder een setje mee voor in hun groep/praktijk.
Hartelijke groeten, Bea Pols

>>>  Van mijn zus kreeg ik een set EigenWijsjes. En… ik vind ze helemaal geweldig. Zo geweldig dat ik ze graag gebruik op mijn website. Als je op het plaatje klikt, komt er een verhaal over de kaartjes tevoorschijn. Ik vond ze zo toepasselijk, voor deze doelgroep die zelden zijn mond open durft te doen!
Vriendelijke groet, E.S. (medewerker afd. communicatie LOC Landelijke Organisatie Clientenraden: www.loc.nl )

voor WIE?

Voor alle begeleiders van kinderen vanaf 6 jaar. Thuis, privé en professioneel gebruik:
Ouders
Grootouders
Verzorgers
Leerkrachten
Remedial teachers
Intern begeleiders
Mentoren
Kindercoaches
Therapeuten
Maatschappelijk werkers
Logopedisten
Ergotherapeuten
Psychologen
Jeugdhulpverleners

okidootjes veerkracht spelvorm 1

EigenWijsjes kun je individueel gebruiken, in groepjes van 2 tot 4 spelers, of met een grotere groep of hele klas.

.

AUTEURS

Lo van Beers, co-auteur EigenWijsjes
> Lo van Beers
coach/counsellor en EFT behandelaar

Brigitte Westerkamp, co-auteur EigenWijsjes
> Brigitte Westerkamp
psychiatrisch verpleegkundige | Persoonlijk Begeleider bij HVO-Querido

Illustraties
Frits de Bell

WERKvormen met
knip- en kleurbladen

Annemariet van Beers

Share This